Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch CCHC, nâng cao thứ hạng các chỉ số CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch CCHC, nâng cao thứ hạng các chỉ số CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

14:59 16/03/2022

Kế hoạch CCHC, nâng cao thứ hạng các chỉ số CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Thủ tướng yêu cầu 'đã nói phải làm', tạo đột phá cải cách hành chính trong năm 2022

Thủ tướng yêu cầu 'đã nói phải làm', tạo đột phá cải cách hành chính trong năm 2022

12:42 10/03/2022

Kết luận phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu trong năm 2022 phải tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm về công tác này, vào cuộc mạnh mẽ, "đã nói phải làm", cầu thị lắng nghe và tiếp thu ý kiến người dân, doanh nghiệp, khơi dậy và huy động mọi nguồn lực phát triển đất nước, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của các bộ, ngành, địa phương.

Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022

Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022

15:36 18/02/2022

Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

15:36 18/02/2022

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

15:18 01/12/2021

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
Công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương Quảng Ngãi trong năm 2021

Công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương Quảng Ngãi trong năm 2021

15:32 14/10/2021

Với mục tiêu thực hiện nhiệm vụ trọng tâm “Cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số về cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra; Sở Công Thương đã triển khai Kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh và xây dựng, thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của Sở năm 2021, giai đoạn 2021 – 2025, giải pháp trọng tâm để thực hiện Thông báo số 382/TB-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị phân tích, đánh giá điểm yếu trong công tác cải cách hành chính năm 2020, giải pháp trọng tâm nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tỉnh Quảng Ngãi đạt kết quả trong 9 tháng đầu năm 2021. 
Kế hoạch thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 đối với Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

Kế hoạch thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 đối với Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

10:53 11/10/2021

Kế hoạch thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 đối với Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp
Báo cáo CCHC và PCI 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của thành viên BCĐ CCHC và PCI

Báo cáo CCHC và PCI 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của thành viên BCĐ CCHC và PCI

16:23 04/10/2021

Báo cáo CCHC và PCI 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của thành viên BCĐ CCHC và PCI
Thông báo về việc giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong thời gian giãn cách xã hội

Thông báo về việc giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong thời gian giãn cách xã hội

08:52 08/07/2021

Thông báo về việc giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong thời gian giãn cách xã hội