Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Bộ Công Thương thực hiện cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hướng tới lợi ích của người dân, doanh nghiệp và xã hội

Bộ Công Thương thực hiện cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hướng tới lợi ích của người dân, doanh nghiệp và xã hội

10:45 20/04/2023

Quán triệt tinh thần Chính phủ kiến tạo, hành động với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ” và coi nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã chủ động, tích cực, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cũng như các chương trình cải cách hành chính, trong đó có việc đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngành.

Với chức năng nhiệm vụ là Bộ quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, tạo ra 60 - 70% GDP của cả nước, Bộ Công Thương là một trong những bộ ngành có những chính sách ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh nên số lượng các thủ tục, điều kiện kinh doanh tương đối lớn. Theo thống kê đến thời điểm trước năm 2016, toàn ngành có khoảng 1.216 điều kiện kinh doanh.
Bản tin Cải cách hành chính số 11/2022

Bản tin Cải cách hành chính số 11/2022

14:50 06/11/2022

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu: "Các sở, ban ngành, địa phương tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ đã đặt ra từ đầu năm đến nay nhưng chưa hoàn thành, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân, vấn đề an sinh xã hội và bảo vệ môi trường."
Triển khai thử nghiệm nộp hồ sơ trực truyến thông qua ứng dụng được xây dựng trên thiết bị di động

Triển khai thử nghiệm nộp hồ sơ trực truyến thông qua ứng dụng được xây dựng trên thiết bị di động

14:26 19/10/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5226/UBND-TTHC chỉ đạo về triển khai thử nghiệm giải pháp nộp hồ sơ trực truyến thông qua ứng dụng được xây dựng trên thiết bị di động (smartphone).
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 9/2022

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 9/2022

14:48 15/09/2022

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu: " Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trong hoạt động của chính quyền và xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu cải thiện thứ hạng các chỉ số đánh giá của tỉnh "
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 8

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 8

14:42 26/08/2022

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền yêu cầu: "Chuyển đổi số là nhiệm vụ rất quan trọng, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; phải giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; phải có sản phẩm cụ thể minh chứng cho kết quả triển khai chuyển đổi số của từng ngành, lĩnh vực; một số nhiệm vụ triển khai tuy chậm hơn các địa phương khác nhưng là lợi thế để tỉnh lựa chọn được sản phẩm chứng minh được tính hiệu quả trên thực tế"
Bản tin Cải cách hành chính số 4/2022

Bản tin Cải cách hành chính số 4/2022

14:31 27/07/2022

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu: "Sở ngành, địa phương khẩn trương và nghiêm túc khắc phục những điểm yếu để cải thiện các chỉ số thành phần PCI, tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từng cơ quan, đơn vị phải có quyết tâm chính trị cao nhất để cải thiện, nâng cao chỉ số PCI”
Báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2022

10:02 17/06/2022

Báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo CCHC và PCI 6 tháng đầu năm 2022 của thành viên Ban Chỉ đạo CCHC và PCI tỉnh

Báo cáo CCHC và PCI 6 tháng đầu năm 2022 của thành viên Ban Chỉ đạo CCHC và PCI tỉnh

10:01 11/06/2022

Báo cáo CCHC và PCI 6 tháng đầu năm 2022 của thành viên Ban Chỉ đạo CCHC và PCI tỉnh
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022

07:12 23/03/2022

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022
Kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua

Kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025"

16:56 18/03/2022

Kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025"