Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Bộ Công Thương thực hiện cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hướng tới lợi ích của người dân, doanh nghiệp và xã hội

Bộ Công Thương thực hiện cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, tích cực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh hướng tới lợi ích của người dân, doanh nghiệp và xã hội

10:45 20/04/2023

Quán triệt tinh thần Chính phủ kiến tạo, hành động với phương châm “lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ” và coi nhiệm vụ cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong cả nhiệm kỳ 2016 - 2021, Ban cán sự đảng Bộ Công Thương đã chủ động, tích cực, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia cũng như các chương trình cải cách hành chính, trong đó có việc đơn giản hóa, cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý ngành.

Với chức năng nhiệm vụ là Bộ quản lý nhà nước đa ngành, đa lĩnh vực, tạo ra 60 - 70% GDP của cả nước, Bộ Công Thương là một trong những bộ ngành có những chính sách ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất, kinh doanh nên số lượng các thủ tục, điều kiện kinh doanh tương đối lớn. Theo thống kê đến thời điểm trước năm 2016, toàn ngành có khoảng 1.216 điều kiện kinh doanh.
Bản tin Cải cách hành chính số 11/2022

Bản tin Cải cách hành chính số 11/2022

14:50 06/11/2022

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu: "Các sở, ban ngành, địa phương tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ đã đặt ra từ đầu năm đến nay nhưng chưa hoàn thành, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân, vấn đề an sinh xã hội và bảo vệ môi trường."
Triển khai thử nghiệm nộp hồ sơ trực truyến thông qua ứng dụng được xây dựng trên thiết bị di động

Triển khai thử nghiệm nộp hồ sơ trực truyến thông qua ứng dụng được xây dựng trên thiết bị di động

14:26 19/10/2022

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5226/UBND-TTHC chỉ đạo về triển khai thử nghiệm giải pháp nộp hồ sơ trực truyến thông qua ứng dụng được xây dựng trên thiết bị di động (smartphone).
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 9/2022

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 9/2022

14:48 15/09/2022

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân yêu cầu: " Tiếp tục đổi mới phương thức chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của chính quyền các cấp theo hướng trọng tâm, trọng điểm, sáng tạo hơn, quyết liệt hơn, rõ người, rõ việc, rõ thời gian. Đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trong hoạt động của chính quyền và xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, phấn đấu cải thiện thứ hạng các chỉ số đánh giá của tỉnh "
BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 8

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 8

14:42 26/08/2022

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền yêu cầu: "Chuyển đổi số là nhiệm vụ rất quan trọng, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; phải giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; phải có sản phẩm cụ thể minh chứng cho kết quả triển khai chuyển đổi số của từng ngành, lĩnh vực; một số nhiệm vụ triển khai tuy chậm hơn các địa phương khác nhưng là lợi thế để tỉnh lựa chọn được sản phẩm chứng minh được tính hiệu quả trên thực tế"
Bản tin Cải cách hành chính số 4/2022

Bản tin Cải cách hành chính số 4/2022

14:31 27/07/2022

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu: "Sở ngành, địa phương khẩn trương và nghiêm túc khắc phục những điểm yếu để cải thiện các chỉ số thành phần PCI, tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từng cơ quan, đơn vị phải có quyết tâm chính trị cao nhất để cải thiện, nâng cao chỉ số PCI”
Báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2022

Báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2022

10:02 17/06/2022

Báo cáo CCHC 6 tháng đầu năm 2022
Báo cáo CCHC và PCI 6 tháng đầu năm 2022 của thành viên Ban Chỉ đạo CCHC và PCI tỉnh

Báo cáo CCHC và PCI 6 tháng đầu năm 2022 của thành viên Ban Chỉ đạo CCHC và PCI tỉnh

10:01 11/06/2022

Báo cáo CCHC và PCI 6 tháng đầu năm 2022 của thành viên Ban Chỉ đạo CCHC và PCI tỉnh
Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022

07:12 23/03/2022

Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2022
Kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua

Kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025"

16:56 18/03/2022

Kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025"
Kế hoạch CCHC, nâng cao thứ hạng các chỉ số CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

Kế hoạch CCHC, nâng cao thứ hạng các chỉ số CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025

14:59 16/03/2022

Kế hoạch CCHC, nâng cao thứ hạng các chỉ số CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021 - 2025
Thủ tướng yêu cầu 'đã nói phải làm', tạo đột phá cải cách hành chính trong năm 2022

Thủ tướng yêu cầu 'đã nói phải làm', tạo đột phá cải cách hành chính trong năm 2022

12:42 10/03/2022

Kết luận phiên họp Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính của Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ mục tiêu trong năm 2022 phải tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải chịu trách nhiệm về công tác này, vào cuộc mạnh mẽ, "đã nói phải làm", cầu thị lắng nghe và tiếp thu ý kiến người dân, doanh nghiệp, khơi dậy và huy động mọi nguồn lực phát triển đất nước, nâng cao hiệu quả, hiệu lực điều hành của các bộ, ngành, địa phương.

Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022

Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022

15:36 18/02/2022

Kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022
Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022

15:36 18/02/2022

Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2022
Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022

15:18 01/12/2021

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022
Công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương Quảng Ngãi trong năm 2021

Công tác cải cách hành chính của Sở Công Thương Quảng Ngãi trong năm 2021

15:32 14/10/2021

Với mục tiêu thực hiện nhiệm vụ trọng tâm “Cải cách hành chính; nâng cao thứ hạng các chỉ số về cải cách hành chính, hiệu quả quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025 đề ra; Sở Công Thương đã triển khai Kế hoạch cải cách hành chính của UBND tỉnh và xây dựng, thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính của Sở năm 2021, giai đoạn 2021 – 2025, giải pháp trọng tâm để thực hiện Thông báo số 382/TB-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh về kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị phân tích, đánh giá điểm yếu trong công tác cải cách hành chính năm 2020, giải pháp trọng tâm nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2021 tỉnh Quảng Ngãi đạt kết quả trong 9 tháng đầu năm 2021. 
Kế hoạch thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 đối với Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

Kế hoạch thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 đối với Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp

10:53 11/10/2021

Kế hoạch thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025 đối với Chỉ số dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp
Báo cáo CCHC và PCI 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của thành viên BCĐ CCHC và PCI

Báo cáo CCHC và PCI 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của thành viên BCĐ CCHC và PCI

16:23 04/10/2021

Báo cáo CCHC và PCI 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm của thành viên BCĐ CCHC và PCI
Thông báo về việc giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong thời gian giãn cách xã hội

Thông báo về việc giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong thời gian giãn cách xã hội

08:52 08/07/2021

Thông báo về việc giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh trong thời gian giãn cách xã hội
Báo cáo Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

09:18 12/06/2021

Báo cáo Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021
Quyết định kiểm tra và thành lập Tổ Kiểm tra CCHC năm 2021

Quyết định kiểm tra và thành lập Tổ Kiểm tra CCHC năm 2021

09:17 04/04/2021

Quyết định kiểm tra và thành lập Tổ Kiểm tra CCHC năm 2021
Báo cáo CCHC quý I năm 2021

Báo cáo CCHC quý I năm 2021

09:14 11/03/2021

Báo cáo CCHC quý I năm 2021
Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 của Sở Công Thương

Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 của Sở Công Thương

09:12 06/02/2021

Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 của Sở Công Thương
Báo cáo tổng kết Nghị quyết 05 về CCHC, nhất là CCTTHC giai đoạn 2016 - 2020

Báo cáo tổng kết Nghị quyết 05 về CCHC, nhất là CCTTHC giai đoạn 2016 - 2020

09:09 22/01/2021

Báo cáo tổng kết Nghị quyết 05 về CCHC, nhất là CCTTHC giai đoạn 2016 - 2020
Báo cáo công tác Cải cách hành chính năm 2020

Báo cáo công tác Cải cách hành chính năm 2020

09:00 15/11/2020

Báo cáo công tác Cải cách hành chính năm 2020
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021

08:57 12/11/2020

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021
Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

13:35 02/06/2020

Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nghị định quy định cụ thể về quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính điện tử; giá trị pháp lý của thủ tục hành chính điện tử; những hành vi không được làm của cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính điện tử.