Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Chi tiết Văn bản
Thông tin Nội dung
Số/Ký hiệu 19/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20-05-2022
Người ký ĐẶNG VĂN MINH
Trích yếu Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
STT Tài liệu đính kèm
1 19-2022.pdf
Văn bản khác