Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Chi tiết Văn bản
Thông tin Nội dung
Số/Ký hiệu 82/2022/NĐ-CP
Ngày ban hành 18-10-2022
Người ký LÊ VĂN THÀNH
Trích yếu Nghị định số 82/2022/NĐ-CP của Chính phủ: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất
Cơ quan ban hành Chính phủ
Thể loại Nghị định
Tài liệu đính kèm
STT Tài liệu đính kèm
1 NĐ 82.2022.NĐ-CP ngày 18.10.2022.pdf
Văn bản khác