Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Chi tiết Văn bản
Thông tin Nội dung
Số/Ký hiệu 38/2023/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27-09-2023
Người ký TRẦN HOÀNG TUẤN
Trích yếu Sửa đổi, bổsung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãiban hành kèm theo Quyết định số 19/2022/QĐ-UBNDngày 20/5/2022của UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
STT Tài liệu đính kèm
1 382023QĐUB.pdf
Văn bản khác