Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Chi tiết Văn bản
Thông tin Nội dung
Số/Ký hiệu 60/KH-UBND
Ngày ban hành 15-03-2024
Người ký TRẦN PHƯỚC HIỀN
Trích yếu Triển khai thực hiện Nghị quyết số 189/NQ-CP ngày 16/11/2023 của Chính phủ và Chương trình hành động số 32-CTr/TU ngày 21/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới
Cơ quan ban hành UBND tỉnh Quảng Ngãi
Thể loại Khác
Tài liệu đính kèm
STT Tài liệu đính kèm
1 60KH (1).pdf
Văn bản khác