Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
31 61/QĐ-BCT Quyết định ban hành Chương trình hành động của ngành Công Thương thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 08-01-2022
32 67/2020/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật xử lý vi phạm hành chính 13-11-2020
33 98/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 26-08-2020
34 99/2020/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí 26-08-2020
35 59/2019/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 01-07-2019
36 17/NQ-CP Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ : Về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025 07-03-2019
37 36/2018/QH14 Luật phòng chống tham nhũng 2018 20-11-2018
38 1658/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2025 04-10-2018
39 117/2018/NĐ-CP Nghị định số 117/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về việc giữ bí mật, cung cấp thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài 11-09-2018
40 3257/QĐ-BCT Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Xuất nhập khẩu thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công Thương 07-09-2018
41 1072/QĐ-TTg Quyết định số 1072/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Thành lập Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử 28-08-2018
42 108/2018/NĐ-CP Nghị định số 108/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp 23-08-2018
43 22/2018/TT-BTC Thông tư 22/2018/TT-BCT hướng dẫn về đấu giá thí điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2018 của Bộ Công Thương 21-08-2018
44 21/2018/TT-BTC Thông tư Sửa đổi một số điều của Thông tư số 47/2014/TT-BCT ngày 05/12/2014 và Thông tư số 59/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 20-08-2018
45 101/2018/NĐ-CP Nghị định 101/2018/NĐ-CP 20-07-2018
46 25/2018/QH14 Luật Tố cáo năm 2018 25-06-2018
47 87/2018/NĐ-CP Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15/6/2018 của Chính phủ về kinh doanh khí 15-06-2018
48 11/2018/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung thông tư số 21/2016/TT-BCT ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định thực hiện quy tắc xuất xứ hàng hóa trong hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á - Âu 29-05-2018
49 09/2018/TT-BCT Thông tư 09/2018/TT-BCT Quy định tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ các ngạch công chức Quản lý thị trường 23-05-2018
50 81/2018/NĐ-CP Nghị định số 81/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại 22-05-2018
51 71/2018/NĐ-CP Nghị định số 71/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ về vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ 15-05-2018
52 1617/QĐ-BCT Quyết định về việc bổ sung danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất 09-05-2018
53 06/2018/TT-BCT Thông tư số 06/2018/TT-BCT ngày 20 tháng 4 năm 2018 quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại. 20-04-2018
54 38/2018/TT-BTC Thông tư 38/2018/TT-BTC Quy định về Xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 20-04-2018
55 58/2018/NĐ-CP Nghị định số 58/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về bảo hiểm nông nghiệp 18-04-2018
56 52/2018/NĐ-CP Nghị định số 52/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về phát triển ngành nghề nông thôn 12-04-2018
57 04/2018/TT-BTC Thông tư quy định việc không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu muối và trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước ASEAN 02-04-2018
58 03/2018/TT-BTC Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng muối, trứng gia cầm năm 2018 30-03-2018
59 40/2018/NĐ-CP Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp 12-03-2018
60 28/2018/NĐ-CP Nghị định 28/2018/NĐ-PC quy định chi tiết Luật Quản lý ngoại thương về phát triển hoạt động ngoại thương thông qua xúc tiến thương mại, hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại của Việt Nam tại nước ngoài, hoạt động của tổ chức xúc tiến thương mại nước n 01-03-2018