Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
151 1838/QĐ-BCT Quyết định công bố TTHC trong lĩnh vực kinh doanh khí 13-05-2016
152 20/2016/QĐ-TTg Quyết định về việc quy định hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, xử lý tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 11-05-2016
153 689/QĐ-TTg Quyết định phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2014 - 2020 11-05-2016
154 03/2016/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về kinh doanh khí 10-05-2016
155 19/2016/NQ-CP Nghị quyết về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020 28-04-2016
156 22/NQ-TW Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế 10-04-2016
157 19/2016/NĐ-CP Nghị định về kinh doanh khí 22-03-2016
158 19/2016/NĐ-CP Về kinh doanh khí 22-03-2016
159 428/QĐ-UBND Phê duyệt Chương trình phát triển thương mại điện tử tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020 18-03-2016
160 01/QĐ-BCĐLNKT Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế 23-02-2016
161 07/2016/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 25-01-2016
162 40/QĐ-TTg Về việc phê duyệt Chiến lược tổng thể hội nhập quốc tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 07-01-2016
163 05/VBHN-BCT Thông tư quy định hệ thống điện truyền tải 31-12-2015
164 59/2015/TT-BCT Thông tư quy định về quản lý hoạt động thương mại điện tử qua ứng dụng trên thiết bị di động 31-12-2015
165 56/2015/TT-BCT Thông tư số 56/2015/TT-BCT ngày 31/12/2015 của Bộ Công thương Quy định việc nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan với thuế suất thuế nhập khẩu 0% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. 31-12-2015
166 58/2015/TTLT-BCT-BHKCN Thông tư liên tịch quy định về quản lý chất lượng thép sản xuất trong nước và thép nhập khẩu 31-12-2015
167 445/QĐ-UBND Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10/7/2014 của Chính phủ 31-12-2015
168 62/2015/QĐ-UBND Quy định mức thu phí thẩm định cấp phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 31-12-2015
169 57/2015/TT-BCT Thông tư quy định điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất thực phẩm nhỏ lẻ thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương 31-12-2015
170 53/2015/TT-BCT Thông tư quy định chi tiết việc đăng ký danh mục hàng nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam 30-12-2015
171 56/2015/QĐ-UBND Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29-12-2015
172 56/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 29-12-2015
173 49/2015/TT-BCT Thông tư quy định về hoạt động sản xuất, gia công xuất khẩu quân phục cho các lực lượng vũ trang nước ngoài 21-12-2015
174 48/2015/TT-BCT Thông tư sửa đổi Thông tư số 40/2015/TT-BCT ngày 18/11/2015 quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – Hàn Quốc 14-12-2015
175 01/QĐ-BCĐ Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Ngãi 30-11-2015
176 376/QĐ-UBND Về việc phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo quy định tại Thông tư số 58/2014/TT-BCT ngày 22/12/2014 của Bộ Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 25-11-2015
177 41/2015/TT-BCT Quy định danh mục sản phẩm hàng hoá có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương 24-11-2015
178 124/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 của Chính phủ 19-11-2015
179 40/2015/TT-BCT Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam - Hàn Quốc 18-11-2015
180 39/2015/TT-BCT Thông tư quy định hệ thống điện phân phối 18-11-2015