Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

 

SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH QUẢNG NGÃI

 

Giám đốc:         Võ Văn Rân
Điện thoại:        0914076085 - 0255.6528868
Thư điện tử:          vvran-sct@quangngai.gov.vn
 
Phó Giám đốc:   Nguyễn Đức Huy
Điện thoại:        0916009768 - 0255.6256279
Thư điện tử:          ndhuy-sct@quangngai.gov.vn
 
Phó Giám đốc:   Đỗ Tiến Đạt
Điện thoại:        0973709988 - 0255.6256667
Thư điện tử:          dtdat-sct@quangngai.gov.vn
 
Phó Giám đốc:   Hà Đức Thắng
Điện thoại:        0935657777 - 0255.3820251
Thư điện tử:          hdthang-sct@quangngai.gov.vn