Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI


Sở Công thương Quảng Ngãi

Địa điểm trụ sở: 58-60 Phạm Văn Đồng, Thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255.3820254 - Fax: 055.3826988

Email: sct@quangngai.gov.vn