Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Xử phạt vi phạm hành chính số 44/QĐ-XPHC

Xử phạt vi phạm hành chính số 44/QĐ-XPHC

16:12 15/08/2023

Xử phạt vi phạm hành chính số 44/QĐ-XPHC
Xử phạt vi phạm hành chính số 45/QĐ-XPHC

Xử phạt vi phạm hành chính số 45/QĐ-XPHC

16:12 15/08/2023

Xử phạt vi phạm hành chính số 45/QĐ-XPHC
Xử phạt vi phạm hành chính số 43/QĐ-XPHC

Xử phạt vi phạm hành chính số 43/QĐ-XPHC

16:11 15/08/2023

Xử phạt vi phạm hành chính số 43/QĐ-XPHC
Xử phạt vi phạm hành chính số 36/QĐ-XPHC

Xử phạt vi phạm hành chính số 36/QĐ-XPHC

16:10 03/08/2023

Xử phạt vi phạm hành chính số 36/QĐ-XPHC
Xử phạt vi phạm hành chính số 35/QĐ-XPHC

Xử phạt vi phạm hành chính số 35/QĐ-XPHC

16:09 29/07/2023

Xử phạt vi phạm hành chính số 35/QĐ-XPHC
Xử phạt vi phạm hành chính số 34/QĐ-XPHC

Xử phạt vi phạm hành chính số 34/QĐ-XPHC

16:08 29/07/2023

Xử phạt vi phạm hành chính số 34/QĐ-XPHC
Xử phạt vi phạm hành chính số 33/QĐ-XPHC

Xử phạt vi phạm hành chính số 33/QĐ-XPHC

16:03 28/07/2023

Xử phạt vi phạm hành chính số 33/QĐ-XPHC
Kiểm tra hoạt động khuyến mại và thiết lập Website thương mại điện tử của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

Kiểm tra hoạt động khuyến mại và thiết lập Website thương mại điện tử của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

08:34 21/07/2023

Triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Giám đốc Sở Công Thương, Thanh tra Sở kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động khuyến mại, thiết lập Website thương mại điện tử tại các doanh nghiệp.
Xử phạt vi phạm hành chính số 04/QĐ-XPHC

Xử phạt vi phạm hành chính số 04/QĐ-XPHC

15:13 18/01/2023

Xử phạt vi phạm hành chính số 04/QĐ-XPHC
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính

15:49 08/07/2022

Bà: Tôn Thị Quỳnh My