Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 2446/QĐ-SCT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi ban hành kèm theo Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND ngày 20/5/2022 của UBND tỉnh 16-10-2023
2 2126/TB-SCT Thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển viên chức sự nghiệp năm 2023 11-09-2023
3 1984/SCT-QLNL V/v kiểm tra, xử lý thông tin báo chí quan tâm, phản ánh về thủy điện Hà Nang 23-08-2023
4 1920/BC-SCT V/v báo cáo sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XII 15-08-2023
5 1285/TTr-SCT V/v đề nghị ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý VLNCN, TCTN trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 06-06-2023
6 1224/TB-SCT TBKL của Giám đốc Sở Công Thương Võ Văn Rân tại buổi kiểm tra tình hình triển khai thi công dự án thủy điện Sông Liên 1 30-05-2023
7 1195/TB-SCT Về việc tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, không tiếp nhận hồ sơ giấy đối với thủ tục hành chính "Thông báo hoạt động khuyến mại" 26-05-2023
8 1108/KH-SCT Kế hoạch tập huấn hội nhập kinh tế quốc tế năm 2023 18-05-2023
9 1018/SCT-QLTM Về việc mời tham gia Triển lãm Thương mại Quốc tế Foodex Saudi tại Ả-rập-Xê-út 10-05-2023
10 1016/SCT-QLTM Về việc cung cấp các nội dung tham dự Hội nghị "Gặp gỡ Thái Lan" 10-05-2023
11 1020/BC-SCT Báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 17/02/2023 của UBND tỉnh về quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền 10-05-2023
12 923/TB-SCT Thông báo Kết luận của đồng chí Võ Văn Rân, Giám đốc Sở Công Thương tại cuộc họp về cấp điện cho Cụm công nghiệp An Sơn - Đức Lân, huyện Mộ Đức 25-04-2023
13 890/BC-SCT Báo cáo Về thông tin tổ chức Lễ khởi công dự án thủy điện Sơn Nham 24-04-2023
14 812/KH-SCT Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 28/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên không gian mạng năm 2023 14-04-2023
15 755/KH-SCT V/v ban hành Kế hoạch thực hiện nổ mìn giám sát tại mỏ đá Bình Thanh, xã Bình Thanh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi 08-04-2023
16 747/KH-SCT Kê hoạch tham dự Hội nghị và tổ chức gian hàng trưng bày tại Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tại tỉnh Khánh Hòa 07-04-2023
17 726/SCT-QLTM Về việc thông báo hoạt động thông quan hàng hóa, hành khách qua cửa khẩu Xín Mần, tỉnh Hà Giang 05-04-2023
18 718/TB-SCT Thông báo kết luận giao ban tháng quý I/2023 04-04-2023
19 704/KH-SCT Kế hoạch thực hiện tập huấn khuyến công 2023 04-04-2023
20 706/SCT-QLTM Về việc mời doanh nghiệp tham gia Đoàn giao dịch XTTM và Diễn đàn giao thương tại Tokyo, Nhật Bản 04-04-2023
21 705/SCT-QLCN V/v góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dệt May và Da Giầy Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2035 04-04-2023
22 693/KH-SCT Kế hoạch kiểm tra việc chấp hành các quy định của PL về hoạt động hóa chất CN của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 03-04-2023
23 678/TB-SCT Thông báo triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát TTHC tỉnh 31-03-2023
24 647/KH-SCT Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023 của SCT 28-03-2023
25 647/KH-SCT Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản QPPL kỳ 2019-2023 của SCT 28-03-2023
26 643/SCT-QLTM Về việc mời tham gia Đoàn giao dịch xúc tiến đầu tư - thương mại tại Nhật Bản 28-03-2023
27 641/KH-SCT Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chào mừng Ngày THVN 20/4 và Tuần lễ THQG năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27-03-2023
28 641/KH-SCT Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng chào mừng Ngày THVN 20/4 và Tuần lễ THQG năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 27-03-2023
29 629/BC-SCT Báo cáo tình hình sản xuất công nghiệp, thương mại Quý I/2023 24-03-2023
30 613/SCT-VP V/v triển khai thực hiện các chỉ tiêu về cải cách thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ 23-03-2023