Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Bản tin Cải cách hành chính số 11/2022

06/11/2022 14:50    141

Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh yêu cầu: "Các sở, ban ngành, địa phương tham mưu cho cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm các nhiệm vụ đã đặt ra từ đầu năm đến nay nhưng chưa hoàn thành, nhất là các nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi người dân, vấn đề an sinh xã hội và bảo vệ môi trường."