Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Bản tin Cải cách hành chính số 4/2022

27/07/2022 14:31    113

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh yêu cầu: "Sở ngành, địa phương khẩn trương và nghiêm túc khắc phục những điểm yếu để cải thiện các chỉ số thành phần PCI, tạo dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Từng cơ quan, đơn vị phải có quyết tâm chính trị cao nhất để cải thiện, nâng cao chỉ số PCI”