Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

BẢN TIN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH SỐ 8

26/08/2022 14:42    77

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền yêu cầu: "Chuyển đổi số là nhiệm vụ rất quan trọng, phải được thực hiện thường xuyên, liên tục; phải giao trách nhiệm cụ thể cho từng sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương; phải có sản phẩm cụ thể minh chứng cho kết quả triển khai chuyển đổi số của từng ngành, lĩnh vực; một số nhiệm vụ triển khai tuy chậm hơn các địa phương khác nhưng là lợi thế để tỉnh lựa chọn được sản phẩm chứng minh được tính hiệu quả trên thực tế"

 

Bản tin CCHC Quảng Ngãi