Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

DIỄN VĂN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY TẠI LỄ KỶ NIỆM 94 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2024) VÀ TỔNG KẾT GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN THỨ I - NĂM 2023 (ngày 02/02/2024)

08/04/2024 10:32    22

 

Tài liệu đính kèm: DIEN VAN CUA BT TU.pdf