Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội nghị trực tuyến triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

12/09/2023 14:13    105

Chiều ngày 08/9/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Quy hoạch hạ tầng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự tại điểm cầu Quảng Ngãi có lãnh đạo Sở Công Thương (uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh), đại diện các Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh và đại diện các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí đốt trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo Sở Công Thương chủ trì Hội nghị (theo uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

Tại Hội nghị, đại diện Bộ Công Thương đã báo cáo dự thảo Kế hoạch thực hiện Quy hoạch hạ tầng xăng dầu, khí đốt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của dự thảo Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức và hành động trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xác định các nhiệm vụ, giải pháp, xây dựng lộ trình từ nay đến năm 2030 thực hiện quy hoạch, thực hiện đầu tư các dự án phù hợp với điều kiện của các bộ, ngành, địa phương; xác định rõ phương thức, nguồn lực, cơ chế phối hợp giữa các bộ, ban, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc triển khai thực hiện quy hoạch…

Theo đó, đại diện các bộ, ban, ngành, địa phương và doanh nghiệp dự Hội nghị trực tuyến đã đóng góp 21 ý kiến về dự thảo Kế hoạch.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên ghi nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp, khẳng định quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia là quy hoạch quan trọng, liên quan đến nhiều ngành lĩnh vực, địa phương; các địa phương phải nhanh chóng và triển khai điều chỉnh, bổ sung quy hoạch địa phương để phù hợp với Quy hoạch tại Quyết định số 861/QĐ-TTg và Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg khi được ban hành. Bên cạnh các ý kiến tại Hội nghị, Bộ trưởng đề nghị các bộ, ngành, địa phương liên quan gửi ý kiến đóng góp đến ngày 15/9 để Bộ Công Thương tổng hợp, trình Chính phủ xem xét quyết định./.

Phú Nguyễn