Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025"

18/03/2022 16:56    182

Kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua "Đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025"

 

Tài liệu đính kèm: 480-KH-SCT.pdf