Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Kiểm tra hoạt động hóa chất tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023

06/09/2023 08:29    131

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Công Thương, Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 1126/QĐ-SCT ngày 19/5/2023 của Giám đốc Sở Công Thương thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động hóa chất công nghiệp của 12 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra làm việc với doanh nghiệp

Đoàn kiểm tra làm việc với doanh nghiệp

Theo đó, có 02 doanh nghiệp kinh doanh hóa chất công nghiệp nằm trên địa bàn thành phố Quảng Ngãi (01 doanh nghiệp kinh doanh khí công nghiệp, 01 kinh doanh hóa chất cơ bản) và 10 doanh nghiệp sử dụng hóa chất công nghiệp để phục vụ sản xuất các sản phẩm khác, địa điểm sử dụng hóa chất chủ yếu nằm trong các Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi, Khu công nghiệp Tịnh Phong và xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn.Kiểm tra thực tế tại địa điểm sử dụng và kho hóa chất

Kiểm tra thực tế tại địa điểm sử dụng và kho hóa chất

 

Các doanh nghiệp có hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật về lĩnh vực hóa chất công nghiệp theo quy định tại Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007, Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09/10/2017; Nghị định số 82/2022/NĐ-CP ngày 18/10/2022; Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28/12/2017; Thông tư 17/2022/TT-BCT ngày 27/10/2022; Quy chuẩn Việt Nam: QCVN 05A:2020/BCT.

Tuy nhiên vẫn còn một số doanh nghiệp chưa tìm hiểu, nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật về lĩnh vực hóa chất; các doanh nghiệp còn chủ quan chưa tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật nên một số quy định của pháp luật về lĩnh vực hóa chất doanh nghiệp thực hiện không đầy đủ, không đúng quy định.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản nêu rõ những tồn tại mà doanh nghiệp chưa thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không đúng quy định, vi phạm quy định và yêu cầu doanh nghiệp cam kết thực hiện những kiến nghị của Đoàn kiểm tra, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời hạn nhất định và báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Công Thương. Cùng với đó, Đoàn kiểm tra đã tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật để doanh nghiệp có những biện pháp khắc phục trong thời gian đến.

Đồng thời, qua kiểm tra, Đoàn phát hiện hành vi vi phạm và đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, đề nghị Chánh Thanh tra Sở Công Thương ban hành 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 02 doanh nghiệp với tổng số tiền là 28.000.000 đồng./. 

Kim Tấn