Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Sách kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

13/04/2023 10:55    132

Sách kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

 

Tài liệu đính kèm: Sách_Kiên-quyết-kiên-trì-đấu-tranh-phòng-chống-tham-nhũng-tiêu-cực-góp-phần-xây-dựng-Đảng-và-Nhà-nước-ta-ngày-càng-trong-sạch-vững-mạnh_TBT-Nguyễn-Phú-Trọng.pdf