Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tập huấn Thông tư số 38/2023/TT-BCT ngày 27/12/2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

29/01/2024 16:33    172

Ngày 27 tháng 12 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư số 38/2023/TT-BCT Quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương, có hiệu lực từ ngày 11/02/2024.

Theo đó, nhằm triển khai kịp thời, hiệu quả, nghiêm túc Thông tư số 38/2023/TT-BCT và các văn bản pháp luật liên quan, sáng ngày 24/01/2024 tại Hội trường Sở Công Thương tỉnh Quảng Ngãi, Sở Công Thương tổ chức lớp Tập huấn phổ biến quy định tại Thông tư số 38/2023/TT-BCT đến các doanh nghiệp ngành Công Thương có sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc đối tượng phải kiểm kê khí nhà kính theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ và các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định số 1480/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Tham gia buổi tập huấn có hơn 30 cán bộ, nhân viên của các các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Cùng với Thông tư số 38/2023/TT-BCT, đại diện các cơ sở sử dụng năng lượng được quán triệt đồng bộ Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, Nghị định 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ Quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô zôn; Nghị định 45/2022/NĐ-CP ngày 07/7/2022 của Chính phủ Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Đồng thời, hướng dẫn các doanh nghiệp ngành Công Thương có sử dụng năng lượng trọng điểm thuộc đối tượng phải kiểm kê khí nhà kính theo Quyết định số 01/2022/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 và các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Quyết định số 1480/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện đo đạc, báo cáo giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính ngành Công Thương và giải đáp những vấn đề cụ thể nêu trong Thông tư 38/2023/TT-BCT./.

Ngọc Hảo