Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

TẬP HUẤN VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG NĂM 2023

01/10/2023 16:54    129

Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, ngày 28/9/2023, Sở Công Thương Quảng Ngãi tổ chức buổi tập huấn về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2023.

Đại diện Sở Công Thương phát biểu tại buổi tập huấn

Đại diện Sở Công Thương phát biểu tại buổi tập huấn

Nội dung, mục tiêu của hoạt động này là triển khai các quy định của Nhà nước về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động theo hướng sản xuất và tiêu dùng bền vững; thúc đẩy quản lý khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên nhiên liệu, nguyên vật liệu và các sản phẩm thân thiện với môi trường có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế; thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững trên nền tảng đổi mới, sáng tạo, thực hành, phát triển các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững, đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng nội địa bền vững, tạo việc làm ổn định, việc làm xanh, thúc đẩy lối sống bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp thực hiện công tác kiểm kê khí nhà kính.Quang cảnh buổi tập huấn

Quang cảnh buổi tập huấn

Tại buổi tập huấn, báo cáo viên từ Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững – Bộ Công Thương và các chuyên gia tư vấn sản xuất sạch hơn và sử dụng hiệu quả tài nguyên của Trung tâm sản xuất sạch hơn Việt Nam, tư vấn kiểm kê khí nhà kính của Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng hải và Cảng Sao Việt đã trình bày, chia sẻ và trao đổi thảo luận với các học viên trong phạm vi 04 chuyên đề:

- Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về sản xuất và tiêu dùng bền vững và giới thiệu về Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030, các kết quả đạt được và định hướng cho các năm tiếp theo.

- Sản xuất và tiêu dùng bền vững (SCP) lợi ích và một số mô hình thực tiễn ở Việt Nam.

- Triển khai áp dụng SCP đối với việc hạn chế rác thải nhựa trong bối cảnh nền kinh tế tuần hoàn.

- Giới thiệu các văn bản quy định về khí nhà kính; hiện trạng và xu thế toàn cầu về giảm phát thải khí nhà kính; đối tượng thực hiện kiểm kê khí nhà kính; lợi ích khi thực hiện kiểm kê khí nhà kính; hướng dẫn quy trình kiểm kê lập báo cáo khí nhà kính./.

Kim Tấn