Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án thủy điện

26/06/2023 06:41    220

Chiều 23-6, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Phiên, Trần Phước Hiền chủ trì họp Tổ công tác đặc biệt của UBND tỉnh để tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư liên quan đến thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, tổng số dự án thủy điện đã quy hoạch trên địa bàn tỉnh gồm 33 dự án, với tổng công suất 667,2MW; trong đó, 16 dự án thủy điện hoàn thành đưa vào vận hành với tổng công suất 397,45MW, 04 dự án đang xây dựng với tổng công suất 85MW, 08 dự án đang chuẩn bị đầu tư với tổng công suất 125,6MW, 05 dự án chưa lựa chọn nhà đầu tư với tổng công suất 59,1MW.Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo tại cuộc họp

Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo tại cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các nhà đầu tư đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc mà các đơn vị đang gặp liên quan đến các thủ tục pháp lý, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thu hồi chuyển mục đích sử dụng đất, cho thuê đất và xử lý tài sản công của các dự án thủy điện,... Đồng thời, đưa ra những kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh, các sở, ban ngành trong tỉnh sớm có những giải pháp tháo gỡ khó khăn để các dự án hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra và hoạt động hiệu quả.Đại diện các doanh nghiệp phát biểu kiến nghị tại cuộc họp

Đại diện các doanh nghiệp phát biểu kiến nghị tại cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh nhấn mạnh, lĩnh vực thủy điện là một trong những lĩnh vực nóng mà trong thời gian qua trên các diễn đàn của Quốc hội đã chất vấn rất nhiều liên quan tình trạng thiếu điện. UBND tỉnh cũng nhận thấy trách nhiệm của tỉnh trong việc giải quyết khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp đã, đang đầu tư trên địa bàn tỉnh ở lĩnh vực này.

Sau khi nghe các sở, ngành báo cáo về những vướng mắc của các doanh nghiệp trong thời gian qua, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, nguyên nhân dẫn đến các vướng mắc xảy ra từ hai phía, cả doanh nghiệp và các cơ quan chức năng, mà chủ yếu là các doanh nghiệp không rõ về thủ tục, nôn nóng về triển khai dự án, một số dự án triển khai trong thời điểm xảy ra dịch Covid-19,… nên các tồn tại không được giải quyết thấu đáo, kịp thời.

Sau khi nghe báo cáo của Sở Công Thương, ý kiến của các thành viên dự họp và kiến nghị của các doanh nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở ngành, địa phương tập trung tháo gỡ những vướng mắc theo kiến nghị của doanh nghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, tập thể lãnh đạo UBND tỉnh luôn cố gắng giải quyết các vướng mắc của doanh nghiệp, những nội dung nào thuộc thẩm quyền của cấp huyện, của sở, ngành thì sở ngành giải quyết, nội dung nào thuộc thẩm quyền của tỉnh thì tỉnh giải quyết. Những nội dung nào vượt thẩm quyền của tỉnh thì tỉnh kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương phải tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được Chủ tịch kết luận.

Đề nghị Ban Thường vụ huyện ủy, Thường trực Huyện ủy các huyện tập trung quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cả hệ thống chính trị của huyện, xã cùng hỗ trợ, đồng hành cùng doanh nghiệp, cũng như với chính quyền các cấp để giải quyết sớm các nội dung vướng mắc đã thảo luận tại cuộc họp. Quá trình triển khai có vấn đề khó khăn, vướng mắc, phải kịp thời báo cáo UBND tỉnh thông qua Sở Công thương để xử lý rốt ráo các vấn đề kiến nghị.

Đối với các kiến nghị của doanh nghiệp liên quan đến Quy hoạch điện VIII, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Công thương cập nhật kịp thời các nội dung doanh nghiệp đã, đang và chuẩn bị làm trong thời gian đến vào quy hoạch tỉnh để trình Thủ tướng Chính phủ vào đầu tháng 7/2023.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn các doanh nghiệp đồng hành, chia sẻ và phối hợp tốt với các cơ quan chức năng để sớm giải quyết các tồn tại của doanh nghiệp.

T.Diễm- L.Uyên - Cổng TTĐT tỉnh Quảng Ngãi