Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Thay đổi thời gian tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm CNHT năm 2023

14/11/2023 10:52    37

Thay đổi thời gian tổ chức Lớp bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm CNHT năm 2023

 

Tài liệu đính kèm: 7.CV thay doi thoi gian to chuc Lop boi duong cong nghiep ho tro 2023.pdf