Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tình hình hoạt động thương mại tỉnh Quảng Ngãi tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2023

07/07/2023 14:07    302

Trong 6 tháng đầu năm, đa số doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định, một số doanh nghiệp mới tham gia thị trường xuất khẩu, nhiều chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao được tổ chức nhằm kích cầu du lịch trên địa bàn tỉnh cùng với đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại của ngành công thương nên các chỉ tiêu về thương mại trong 6 tháng đầu năm tăng so với cùng kỳ và đạt kế hoạch đề ra.

Sở Công Thương đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 11/5/2023 về triển khai thực hiện Đề án thuộc Chương trình phát triển thương mại điện tử quốc gia năm 2023; Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 23/5/2023 về  thực hiện Đề án “Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030 của tỉnh Quảng Ngãi”; Kế hoạch tổ chức Ngày Quyền của người tiêu dùng 15/3/2023, “Ngày thương hiệu quốc gia Việt Nam 20/4/2023. Đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại nhằm 02 mục tiêu cơ bản: Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hội chợ, hội nghị nhằm mở rộng thị trường trong nước, quảng bá, đưa các sản phẩm đặc trưng của tỉnh vào các hệ thống siêu thị, trung tâm phân phối trong và ngoài tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh xuất khẩu

Theo đó, nhiều hoạt động được tổ chức trong 6 tháng đầu năm 2023: Tổ chức gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi tại Hội nghị triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tại tỉnh Bình Định; phối hợp tổ chức tại Quảng Ngãi Hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi và hệ thống phân phối Thành phố Hồ Chí Minh; Hội nghị kết nối giao thương mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản và tổ chức gian hàng trưng bày sản phẩm nông sản, công nghiệp nông thôn, OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng miền của tỉnh Quảng Ngãi với tỉnh Lâm Đồng; Trưng bày giới thiệu các sản phẩm OCOP và sản phẩm đặc trưng của tỉnh tại sự kiện “Triển lãm - Hội thi - Hội chợ sinh vật cảnh tỉnh Quảng Ngãi mở rộng năm 2023” tại tỉnh; tham gia Hội chợ Thương mại Quốc tế Việt Nam lần thứ 32 (VIETNAM EXPO 2023) tại thành phố Hà Nội; Hội nghị tổng kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung Bộ tại thành phố Nha Trang; Hội nghị hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Pháp lần thứ 12 tại Thành phố Hà Nội; Hội nghị “Kết nối giao thương giữa nhà cung cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tổ chức xúc tiến thương mại” và tổ chức trưng bày, giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu, có tiềm năng xuất khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh tại Đà Nẵng; Diễn đàn xuất khẩu với chủ đề “Đẩy mạnh liên kết vùng hướng đến xuất khẩu xanh”, Hội nghị Kết nối thông tin thị trường xuất khẩu với chủ đề “Nông sản Việt vươn xa”, Hội chợ hàng Việt Nam xuất khẩu từ ngày 25-28/5/2023 tại thành phố Hồ Chí Minh; Hội chợ, Hội nghị và tổ chức gian hàng trưng bày tại Hội nghị Xúc tiến tiêu thụ nông, lâm, thủy sản vùng Nam Trung Bộ thuộc Chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2023 và Chương trình Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa năm 2023 tại Nha Trang; Triển lãm Quốc tế ngành Lương thực thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh lần Thứ 2 năm 2023 (HCMC FOODEX 2023).

Tổ chức tập huấn kỹ năng bán hàng Việt, tập huấn về hỗ trợ doanh nghiệp bán hàng online, tập huấn hội nhập kinh tế quốc tế và 02 lớp tập huấn phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm ngành Công Thương

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 ước đạt 6.013 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 10,5% so với tháng 6/2022. Luỹ kế 6 tháng đầu năm tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 35.277 tỷ đồng, bằng 50,3% kế hoạch năm 2023 (KH: 70.200 tỷ đồng) và tăng 11,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 27.502 tỷ đồng, tăng 9,5%; dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 5.430 tỷ đồng, tăng 19,7%; du lịch ước đạt 14,4 tỷ đồng, tăng gấp 3,7 lần; dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 2.330 tỷ đồng, tăng 14,8%.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2023 tăng 0,37% so với tháng trước, tăng 1,8% so với tháng 6/2022 và tăng 1,04% so với tháng 12/2022. Bình quân 6 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 3,18% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 6 ước đạt 229,5 triệu USD, giảm 11,2% so với tháng 5/2023 và tăng 15,8% so với tháng 6/2022. Lũy kế 6 tháng đầu năm uớc đạt 1.206 triệu USD, tăng 7,2% so với  cùng kỳ năm trước và đạt 57,4% kế hoạch năm (KH: 2.100 triệu USD). Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ: Tinh bột sắn ước đạt 83,6 triệu USD, tăng 8,6%; may mặc ước đạt 58,6 triệu USD, tăng 21,6%; sản phẩm cơ khí ước đạt 87,9 triệu USD, tăng 31%; giày, túi xách da các loại ước đạt 96,9 triệu USD, tăng 0,2%; thép ước đạt 433 triệu USD, tăng 10,5%; hàng hóa khác ước đạt 251,9 triệu USD, tăng 34,2%. Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ: thủy sản ước đạt 14 triệu USD, giảm 3%; đồ gỗ ước đạt 2,7 triệu USD, giảm 17,6%; dăm gỗ nguyên liệu giấy ước đạt 70 triệu USD, giảm 24,5%; hàng thực phẩm chế biến ước đạt 2,4 triệu USD, giảm 11,4%; dầu FO ước đạt 36 triệu USD, giảm 39,8%; sơ, sợi dệt các loại, vải  ước đạt 68,6 triệu USD, giảm 18%.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 6 ước đạt 303 triệu USD, giảm 3,7% so với tháng 5/2023 và giảm 0,7% so với tháng 6/2022; lũy kế 6 tháng đầu năm  ước đạt 1.835 triệu USD, bằng 100% so với cùng kỳ năm trước và đạt 55,3% kế hoạch năm (KH: 3.320 triệu USD). Sản phẩm nhập khẩu chủ yếu là: Dầu thô, sắt thép, máy móc, phụ tùng thay thế, bông, sợi, vải, nguyên phụ liệu... phục vụ nhu cầu sản xuất ở tỉnh.

TƯỜNG VI