Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tình hình hoạt động thương mại tỉnh Quảng Ngãi tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023

09/08/2023 08:51    154

Trong tháng 7, hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp được duy trì, hoạt động xúc tiến thương mại được triển khai, hỗ trợ có hiệu quả cho doanh nghiệp trong việc kết nối cung cầu trên thị trường trong nước, mở rộng thị trường xuất khẩu.

Theo đó, các doanh nghiệp ký được nhiều đơn hàng xuất khẩu, đơn giá một số mặt hàng xuất khẩu tăng nên tình hình hoạt động thương mại trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng.

Trong tháng 7, Sở Công Thương đã triển khai tổ chức Phiên chợ hàng Việt về miền núi và hải đảo tỉnh Quảng Ngãi năm 2023 tại các huyện Ba Tơ, Sơn Hà và Lý Sơn diễn ra từ ngày 14/7/2023 – 30/7/2023 thu hút sự tham gia của 24 doanh nghiệp, 85 gian hàng tiêu chuẩn, khoảng 10.500 lượt khách đến tham quan mua sắm, với tổng doanh số bán hàng tại phiên chợ ước đạt khoảng 1.000-1.200 triệu đồng. Hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, hộ sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh tham gia hội chợ, hội nghị: Hội chợ triển lãm giữa các doanh nghiệp trong  KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải miền Trung, năm 2023 từ ngày 06/7/2023 đến ngày 08/7/2023; Hội chợ Công thương vùng Tây Nguyên Đắk Nông diễn ra từ ngày 30/6/2023 đến hết ngày 05/7/2023; Hội chợ hàng công nghiệp nông thôn khu vực Bắc Trung bộ - Quảng Bình năm 2023 diễn ra từ ngày 07/7/2023 đến hết ngày 13/7/2023; Hội nghị kết nối cung cầu sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu các cấp tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng diễn ra từ ngày 21/7/2023. Phối hợp các địa phương khảo sát để triển khai xây dựng 03 điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2023 tăng 0,4% so với tháng trước, tăng 2,41% so với tháng 7/2022 và tăng 1,45% so với tháng 12/2022. Bình quân 7 tháng đầu năm 2023, CPI tăng 3,07% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 ước đạt 5.993 tỷ đồng, giảm 0,2% so với tháng trước và tăng 8,5% so với tháng 7/2022. Luỹ kế 7 tháng đầu năm tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 41.265 tỷ đồng, bằng 59% kế hoạch năm 2023 (KH: 70.200 tỷ đồng) và tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 32.173 tỷ đồng, tăng 9,5%; dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 6.348 tỷ đồng, tăng 17,3%; du lịch ước đạt 17,8 tỷ đồng, tăng gấp 3,2 lần; dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 2.726 tỷ đồng, tăng 13,6%.

Kim ngạch xuất khẩu tháng 7 ước đạt 227 triệu USD, tăng 0,6% so với tháng 6/2023 và tăng 10,4% so với tháng 7/2022. Lũy kế 7 tháng đầu năm uớc đạt 1.430 triệu USD, tăng 7,4% so với  cùng kỳ năm trước và đạt 68% kế hoạch năm (KH: 2.100 triệu USD. Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ: Tinh bột sắn ước đạt 88 triệu USD, tăng 4,5%; may mặc ước đạt 67 triệu USD, tăng 17%; sản phẩm cơ khí ước đạt 100 triệu USD, tăng 19,1%; thép ước đạt 524 triệu USD, tăng 10,3%; hàng hóa khác ước đạt 304 triệu USD, tăng 45,9%. Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ: thủy sản ước đạt 16 triệu USD, giảm 4,3%; đồ gỗ ước đạt 3 triệu USD, giảm 21,6%; dăm gỗ nguyên liệu giấy ước đạt 83,5 triệu USD, giảm 22%; hàng thực phẩm chế biến ước đạt 2,75 triệu USD, giảm 21,4%; dầu FO ước đạt 44,8 triệu USD, giảm 38%; sơ, sợi dệt các loại, vải  ước đạt 81,5 triệu USD, giảm 18,5%; giày, túi xách da các loại ước đạt 114 triệu USD, giảm 3,4%.

Kim ngạch nhập khẩu tháng 7 ước đạt 306 triệu USD, tăng 17,5% so với tháng 6/2023 và giảm 9,3% so với tháng 7/2022; lũy kế 7 tháng đầu năm ước đạt 2.099 triệu USD, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm trước và đạt 63,2% kế hoạch năm (KH: 3.320 triệu USD).

TƯỜNG VI