Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tình hình quản lý, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi 6 tháng đầu năm 2023

07/07/2023 13:58    622

Trong 6 tháng đầu năm 2023, tổng ngân sách bố trí cho đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (ngân sách huyện) là 1,087 tỷ đồng. Lũy kế vốn đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến tháng 6/2023 khoảng 388,616 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương 17,8 tỷ đồng, ngân sách địa phương 370,816 tỷ đồng.

Theo số liệu thống kê báo cáo, tính đến tháng 6 năm 2023 trên địa bàn tỉnh có 24 cụm công nghiệp (CCN) đã thành lập, tổng diện tích 451,76 ha, trong đó: 15 CCN diện tích 277,18 ha đã đi vào hoạt động; 03 CCN diện tích 85 ha, chưa đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, chưa có doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, hiện nay đang thu hút doanh nghiệp/hợp tác xã vào đăng ký đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật; 04 CCN diện tích 15,48 ha đã thành lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết từ trước năm 2009 nhưng chưa triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng, chưa có doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh, đã đề xuất loại bỏ khỏi phương án phát triển CCN giai đoạn 2021-2030; 01 CCN thành lập mới năm 2022 gắn liền với lựa chọn chủ đầu tư là doanh nghiệp, diện tích 50,4ha, đã được UBND huyện phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, hiện nay đang triển khai công tác bồi thường, GPMB dự án và 01 CCN đã điều chỉnh chủ đầu tư từ nhà nước sang doanh nghiệp, diện tích 23,7ha, hiện đang triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án.Hình ảnh sản xuất tại Nhà máy chế biến gỗ thành phẩm của Công ty TNHH TM-SX&DV Tân Thành Phú tại CCN Bình Nguyên, huyện Bình Sơn

Hình ảnh sản xuất tại Nhà máy chế biến gỗ thành phẩm của Công ty TNHH TM-SX&DV Tân Thành Phú tại CCN Bình Nguyên, huyện Bình Sơn

Trong 6 tháng đầu năm 2023 đã thu hút được 02 dự án vào đầu tư sản xuất kinh doanh trong các CCN trên địa bàn tỉnh, với tổng vốn đầu tư là 36,37 tỷ đồng (bình quân 18,15 tỷ đồng/01 dự án). Nâng tổng số dự án đăng ký đầu tư vào CCN trên địa bàn tỉnh là 138 dự án, tổng vốn đăng ký khoảng 1.994,89 tỷ đồng. Thực tế có 89 dự án đang hoạt động, tổng số lao động trong các CCN khoảng 3.758 lao động, thu nhập bình quân khoảng 4-6 triệu đồng/ người/ tháng. Nộp ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 45,5 tỷ đồng.

Về mô hình chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN: Tính đến 30/6/2023, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã thu hút được 02 nhà đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật CCN với tổng vốn đầu tư 389 tỷ đồng (CCN An Sơn - Đức Lân, huyện Mộ Đức; CCN Hành Đức – Hành Minh, huyện Nghĩa Hành). Hiện nay, Sở Công Thương đang tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư tiến đến lựa chọn chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 03 CCN: Bình Mỹ, huyện Bình Sơn, CCN thị trấn Mộ Đức, huyện Mộ Đức và CCN Ba Dinh, huyện Ba Tơ.Hình ảnh sản xuất tại Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông của Công ty Cổ phần cấu kiện bê tông và hạ tầng Kiến Trường tại CCN Quán Lát

Hình ảnh sản xuất tại Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông của Công ty Cổ phần cấu kiện bê tông và hạ tầng Kiến Trường tại CCN Quán Lát

Từ thực tiễn quản lý, phát triển CCN trên địa bàn tỉnh, Sở Công Thương kiến nghị Bộ Công Thương sớm hoàn thiện dự thảo, trình Chính phủ ban hành nghị định thay thế Nghị định số 68/2017/NĐ-CP và Nghị định số 66/2020/NĐ-CP về quản lý, phát triển CCN; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan hướng dẫn thực hiện việc chuyển giao tài sản hạ tầng kỹ thuật CCN đã được nhà nước đầu tư (đã đầu tư một phần hoặc toàn bộ hạ tầng kỹ thuật từ ngân sách nhà nước) sang doanh nghiệp, hợp tác xã làm chủ đầu tư để tiếp tục đầu tư, khai thác hạ tầng CCN để giải quyết vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư kết cấu hạ tầng CCN tại địa phương.

Bên cạnh đó, một số CCN do ngân nhà nước đầu tư đang hoạt động với ngành nghề ít phát sinh nước thải nguy hại hoặc lượng phát sinh nước thải rất ít, nếu đầu tư hệ thống xử lý nước thải theo quy định bảo vệ môi trường đối với cụm công nghiệp theo Luật Bảo vệ Môi trường (Điều 51) thì không đủ lượng nước thải đầu vào để xử lý cùng với kinh phí, nhân lực quản lý vận hành hệ thống này nên có nhiều bất cập. Do đó, để các CCN nói trên có thể tiếp tục hoạt động sau ngày 01/01/2024, Sở Công Thương kiến nghị Bộ Công Thương báo cáo Chính phủ xem xét có cơ chế đối với nội dung này cho phù hợp với thực tế địa phương./.

 

Hữu Phúc