Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tình hình sản xuất công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2023

09/08/2023 08:54    126

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tháng 7 tiếp tục được duy trì, đa số sản phẩm có sản lượng tăng so với tháng trước nên chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7/2023 ước tăng 2,38% so với tháng 6/2023 và 7 tháng đầu năm tăng 0,06% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số IIP tháng 7/2023 ước tăng 2,38% so với tháng 6/2023, trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 1,48%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,57%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí giảm 8,82% (nguyên nhân sản lượng điện tháng 7 giảm 14,5 triệu kWh do trong tháng thời tiết nắng nóng nên lượng nước về hồ chứa ít, dẫn đến sản lượng điện giảm); công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,93%. Đa số sản phẩm có sản lượng tăng so với tháng trước như: sản phẩm lọc dầu tăng 6,1 nghìn tấn (+1%); sắt, thép tăng 94,5 nghìn tấn (+29%); sản phẩm may mặc tăng 171 nghìn cái (+13%), sợi tăng 866 tấn (+24%), sữa các loại tăng 526 nghìn lít (+8%); bánh kẹo các loại tăng 59 tấn (+7%); dăm gỗ nguyên liệu giấy tăng 5,2 nghìn tấn (+8%).

Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm tăng 0,06% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Công nghiệp khai khoáng tăng 35,15%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 1,23%; công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 63,1%, riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (có tỷ trọng lớn) giảm 0,15%.

 

Một số sản phẩm có sản lượng tăng: Sản phẩm lọc dầu ước đạt 4,19 triệu tấn, tăng 4,5%; phân hóa học 19 nghìn tấn, tăng 9,4%; sản phẩm may mặc ước đạt 9,1 triệu cái, tăng 22%; điện sản xuất ước đạt 1.045 triệu kWh, tăng 1,1%; nước khoáng ước đạt 63,1 triệu lít, tăng 2,8%; đá xây dựng các loại ước đạt 944 nghìn m3, tăng 8,4%; nước máy thương phẩm ước đạt 9,6 triệu m3, tăng 2,9%; đá xây dựng các loại ước đạt 944 nghìn m3, tăng 8,4%.

Một số sản phẩm giảm: Sắt thép xây dựng ước đạt 2,276 triệu tấn, giảm 30,5%; bia các loại ước đạt 132,7 triệu lít, giảm 1,8%; sữa các loại trên địa bàn tỉnh ước đạt 35,3 triệu lít, giảm 15,5%; thủy sản chế biến ước đạt 6,5 nghìn tấn, giảm 1%; tinh bột mỳ ước đạt 16,8 nghìn tấn, giảm 31,6%; giày da ước đạt 7 triệu đôi, giảm 26,5%; dăm gỗ nguyên liệu giấy đạt 307,6 nghìn tấn, giảm 33,8%; sợi ước đạt 24,4 nghìn tấn, giảm 12,4%.

Tường Vi