Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý kết hợp phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm

16/04/2024 13:43    66

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của ngành Công Thương, Sở Công Thương Quảng Ngãi phối hợp với UBND thành phố Quảng Ngãi, UBND huyện Bình Sơn, UBND thị xã Đức Phổ tổ chức 04 lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý kết hợp phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm.

Báo cáo viên Sở Công Thương báo cáo tại lớp tập huấn

 

Tham dự 04 lớp tập huấn  (02 lớp ở TP Quảng Ngãi; 01 lớp 02 ở TX Đức Phổ; 01 lớp ở huyện Bình Sơn) có hơn 1000 học viên là cán bộ, công chức làm công tác quản lý an toàn thực phẩm của ngành Công Thương trên địa bàn; chủ cơ sở và nhân viên trực tiếp quản lý an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn; Ban quản lý các chợ trên địa bàn; các tiểu thương kinh doanh thực phẩm tại chợ Châu Ổ, Chợ Đức Phổ và Chợ Quảng Ngãi.

 

 Các học viên tham dự lớp tập huấn

Các học viên tham dự lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn, Sở Công Thương tập trung phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật như: Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; Nghị định số 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Thông tư số 43/2018/TT-BCT  ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương; Thông tư số 13/2020/TT-BCT ngày 18 tháng 6 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương; Quyết định số 1390/QĐ-BCT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc ban hành bộ câu hỏi kiểm tra, đáp án trả lời thực hiện kiểm tra để xác nhận đã được tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm cho chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Công Thương; Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định phân công nhiệm vụ và phối hợp trong quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Quyết định số 69/2021/QĐ-UBND ngày 23 tháng 11 năm 2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định phân cấp cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm ngành Công Thương không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, Quyết định số 05/2023/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2023 UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi…

Thông qua lớp tập huấn, các học viên tham dự đã theo dõi, được trao đổi trực tiếp và nắm bắt những quy định trong quản lý công tác an toàn thực phẩm ngành Công Thương; qua đó giúp các học viên hiểu rõ hơn các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm và một số kinh nghiệm thực tiễn trong quá trình quản lý an toàn thực phẩm tại cơ quan, đơn vị, cơ sở./. 

Tài Luật