Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Triển khai thử nghiệm nộp hồ sơ trực truyến thông qua ứng dụng được xây dựng trên thiết bị di động

19/10/2022 14:26    113

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5226/UBND-TTHC chỉ đạo về triển khai thử nghiệm giải pháp nộp hồ sơ trực truyến thông qua ứng dụng được xây dựng trên thiết bị di động (smartphone).

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh cho phép Văn phòng UBND tỉnh (thông qua Trung tâm Phục vụ - Kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh) chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, UBND cấp huyện triển khai thử nghiệm giải pháp để doanh nghiệp, hộ kinh doanh kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến thông qua ứng dụng được xây dựng trên thiết bị smartphone đối với 03 thủ tục hành chính: Thông báo hoạt động khuyến mại (thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương); Đăng ký thành lập hộ kinh doanh, Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh (thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện) từ ngày 25/10/2022.

Giám đốc Sở Công Thương, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai tuyên truyền rộng rãi, hướng dẫn doanh nghiệp, người dân trong việc tải ứng dụng, đăng ký tài khoản công dân thông qua việc xác thực người dùng trên Cổng Dịch vụ công quốc gia và kê khai, nộp hồ sơ trực tuyến thông qua thiết bị smartphone.

Đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức tiếp nhận, giải quyết hồ sơ, trả kết quả thủ tục Đăng ký thành lập hộ kinh doanh, Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh bằng hình thức trực tuyến thông qua ứng dụng trên thiết bị smartphone và trực tuyến trên Cổng dịch vụ công phải đạt tỷ lệ tối thiểu tháng 11/2022 đạt 30%, tháng 12/2022 trở đi đạt 50% trên tổng số hồ sơ được tiếp nhận trực tiếp trong từng tháng; tiếp đến từ tháng 6 năm 2023, chỉ tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính này bằng hình thức trực tuyến (trừ các trường hợp đặc thù).

Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, VNPT Quảng Ngãi tổ chức tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc sử dụng ứng dụng nêu trên, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ phát sinh trực tuyến. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, VNPT Quảng Ngãi hoàn thiện các chức năng, tính năng, bổ sung các tiện ích đối với ứng dụng nêu trên; hỗ trợ việc kết nối, xác thực người dùng, định danh điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia khi có yêu cầu.

Theo H.H - Cổng TTĐT UBND tỉnh Quảng Ngãi