Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

V/v đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm CNHT năm 2023

07/10/2023 14:01    67

Thực hiện Kế hoạch số 1839/KH-SCT ngày 07/8/2023 về việc tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của các ngành sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ năm 2023, Sở Công Thương tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực với nội dung dự kiến như sau:

1. Giới thiệu và hướng dẫn xây dựng Mô hình nhà máy hợp chuẩn, giúp doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh để kết nối chuỗi cung ứng thế giới và phát triển bền vững; Tư vấn các giải pháp tài chính tái đầu tư mô hình nhà máy hợp chuẩn;

2. Phổ biến các quy định có liên quan về các lĩnh vực/nhóm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, các mức chi và nội dung hỗ trợ, hướng dẫn lập, triển khai thực hiện các đề án công nghiệp hỗ trợ;

3. Kết nối cung - cầu, trao đổi thông tin giữa các doanh nghiệp.

Sở Công Thương trân trọng kính mời các đơn vị/doanh nghiệp đăng ký tham dự Lớp bồi dưỡng với những nội dung như sau:

- Thành phần tham dự: Đại diện các đơn vị/doanh nghiệp tham gia trong các lĩnh vực/nhóm sản phẩm công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian: Dự kiến thời gian tổ chức trong tháng 11/2023 (thời gian cụ thể sẽ thông báo theo giấy mời).

- Địa điểm: Dự kiến tại huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi (địa điểm cụ thể sẽ thông báo theo giấy mời).

- Thông tin đăng ký: Phiếu đăng ký thông tin của quý đơn vị/doanh nghiệp như mẫu kèm theo và được đăng tải tại https://sct.quangngai.gov.vn.

- Thời gian đăng ký: Chậm nhất đến ngày 27/10/2023, gửi về địa chỉ: Sở Công Thương Quảng Ngãi, số 58-60 Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi (Thông tin liên hệ: Trần Ngọc Phú - Phòng Quản lý công nghiệp; SĐT-Zalo: 0919.324255; Email: ngocphutran184@gmail.com).

Thông tin chi tiết tại File đính kèm

Tài liệu đính kèm: 2204562.zip