Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Về việc lựa chọn năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu: Bảo đảm an toàn thông tin Hệ thống thông tin cấp độ 2 đã được phê duyệt

27/10/2023 14:50    71

Về việc lựa chọn năng lực và kinh nghiệm để thực hiện gói thầu: Bảo đảm an toàn thông tin Hệ thống thông tin cấp độ 2 đã được phê duyệt

 

Tài liệu đính kèm: Thong bao lua chon don vi thuc hien nhiem vu Bao dam ATTT.pdf