Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Về việc tham gia Phiên chợ hàng Việt về các huyện năm 2020

02/12/2020 15:53    272

Thực hiện Chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 3837/QĐ-BCT ngày 25 tháng 12 năm 2020 Về việc phê duyệt Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2020, được sự chấp thuận của Ban Quản lý Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại – Cục Xúc tiến thương mại tại công văn số 75/XTTM-CSXT ngày 21/9/2020 V/v điều chỉnh Chương trình cấp quốc gia về XTTM năm 2020 đối với đề án tổ chức phiên chợ hàng Việt về huyện Sơn Hà và huyện Lý Sơn tỉnh Quảng Ngãi từ quý III năm 2020 chuyển sang thực hiện vào quý IV/2020.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị phát động, đồng thời thực hiện xúc tiến thương mại gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Quảng Ngãi, Sở Công Thương chỉ đạo Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi tổ chức 02 Phiên chợ hàng Việt về miền núi và hải đảo với thời gian và địa điểm như sau:

TT

Tên Phiên chợ

Thời gian

Địa điểm

1

Tổ chức phiên chợ hàng Việt về huyện Sơn Hà

Từ ngày

15-17/12/2020

Trung tâm Truyền thông - Văn hóa – Thể thao huyện Sơn Hà

2

Tổ chức phiên chợ hàng Việt về huyện Lý Sơn

Từ ngày

21-23/12/2020

Trung tâm Truyền thông - Văn hóa – Thể thao huyện Lý Sơn

 

Để đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tạo cơ hội giao thương, mua bán hàng hóa, quảng bá giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp, các sản phẩm đặc trưng của từng địa phương, Sở Công Thương kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố:

1. Vận động các doanh nghiệp, các hợp tác xã trên địa bàn tham gia các Phiên chợ hàng Việt về các huyện miền núi và hải đảo với thời gian và địa điểm như trên.

2. Ngành hàng tham gia: Hàng tổng hợp, có xuất xứ là hàng Việt Nam và các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

3. Chi phí tham gia: Các đối tượng tham gia Phiên chợ được hỗ trợ 100% chi phí tuyên truyền, quảng bá, giàn dựng gian hàng, trang trí chung, chi phí vận chuyển, các chi phí dịch vụ như điện, nước, vệ sinh, an ninh trật tự và phòng chống cháy nổ.

4. Các cơ quan, đơn vị đăng ký tham gia các Phiên chợ hàng Việt, đề nghị thông tin Phiên chợ tham gia, số lượng gian hàng, hàng hóa tham gia trước 07 ngày diễn ra từng Phiên chợ, mẫu đăng ký đính kèm văn bản này.

(Bảng đăng ký tham gia gửi về Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến thương mại Quảng Ngãi, 60 Phạm Văn Đồng, TP. Quảng Ngãi.  Thông tin liên hệ: Bà Nguyễn Thị Vân Sơ, Phó Trưởng phòng KC&XTTM; Điện thoại: 0914414348 - Email: 1976vanso@gmail.com).

Sở Công Thương kính đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm, tích cực hưởng ứng, vận động doanh nghiệp, các hợp tác xã, đơn vị trên địa bàn tham gia.

Tải Thư mời tham gia 

SCT

Tài liệu đính kèm: Đơn Đăng ký tham gia.docx