Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hoạt động khuyến học Sở Công Thương

Hoạt động khuyến học Sở Công Thương

14:04 10/10/2023

Trong những năm qua, cùng với đổi mới hoạt động giáo dục; công tác khuyến học, khuyến tài gắn với xây dựng xã hội học tập được Đảng, Nhà nước, các cấp trong hệ thống chính trị và Nhân dân quan tâm; trong đó, có vai trò cơ sở học tập của các cơ quan, đơn vị.
Tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại tỉnh Quảng Ngãi 9 tháng đầu năm 2023

Tình hình sản xuất công nghiệp và thương mại tỉnh Quảng Ngãi 9 tháng đầu năm 2023

14:00 06/10/2023

Trong 9 tháng đầu năm, trong bối cảnh tình hình thế giới có những diễn biến mới phức tạp, như cuộc xung đột Nga - Ukraine, căng thẳng trong quan hệ thương mại giữa Mỹ, châu Âu và Trung Quốc,... gây ra những ảnh hưởng lớn tới giá xăng dầu, lương thực và nguyên, vật liệu, làm cho chi phí sản xuất đầu vào tăng cao, số lượng đơn hàng giảm mạnh đối với một số ngành công nghiệp chủ yếu như đồ gỗ, da giày, sơ, sợi dệt các loại... , cùng với sự nỗ lực vượt khó vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tập trung, nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, giải pháp khắc phục khó khăn tiếp tục phát triển kinh tế trên lĩnh vực công nghiệp, thương mại có hiệu quả.
TẬP HUẤN VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG NĂM 2023

TẬP HUẤN VỀ SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG BỀN VỮNG NĂM 2023

16:54 01/10/2023

Thực hiện Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, ngày 28/9/2023, Sở Công Thương Quảng Ngãi tổ chức buổi tập huấn về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2023.
Hội nghị trực tuyến triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

Hội nghị trực tuyến triển khai Quy hoạch hạ tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050

14:13 12/09/2023

Chiều ngày 08/9/2023, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Quy hoạch hạ tầng xăng dầu, khí đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tham dự tại điểm cầu Quảng Ngãi có lãnh đạo Sở Công Thương (uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh), đại diện các Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN tỉnh và đại diện các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, khí đốt trên địa bàn tỉnh.
Sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 11/5/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 (Khóa XX) về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp

Sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 11/5/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 (Khóa XX) về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp

16:13 11/09/2023

Qua sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, từ năm 2021 đến nay, hầu hết các chỉ tiêu phát triển công nghiệp đều tăng, nhiều khả năng đến năm 2025 đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
Cơ hội và thách thức trong quá trình chuyển đổi Khu Kinh tế Dung Quất trở thành khu kinh tế xanh

Cơ hội và thách thức trong quá trình chuyển đổi Khu Kinh tế Dung Quất trở thành khu kinh tế xanh

10:54 11/09/2023

Kinh tế xanh theo Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, đó là nền kinh tế tăng trưởng thông minh, bền vững và bao trùm. Với chức năng tham mưu quản lý nhà nước ngành công thương trên địa bàn tỉnh; Sở Công Thương Quảng Ngãi nhìn nhận về cơ hội và thách thức trong quá trình chuyển đổi Khu Kinh tế Dung Quất trở thành khu kinh tế xanh
Kiểm tra hoạt động hóa chất tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023

Kiểm tra hoạt động hóa chất tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023

08:29 06/09/2023

Thực hiện Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023 của Sở Công Thương, Đoàn kiểm tra được thành lập theo Quyết định số 1126/QĐ-SCT ngày 19/5/2023 của Giám đốc Sở Công Thương thực hiện kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động hóa chất công nghiệp của 12 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 11/5/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 (Khóa XX) về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp

Sơ kết 2,5 năm thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 11/5/2021 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 3 (Khóa XX) về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp

09:34 30/08/2023

Qua sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ, từ năm 2021 đến nay, hầu hết các chỉ tiêu phát triển công nghiệp đều tăng, nhiều khả năng đến năm 2025 đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.
Khai mạc Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng 2023

Khai mạc Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng 2023

10:34 08/08/2023

Chiều ngày 3/8, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Xúc tiến thương mại - Bộ Công Thương phối hợp với Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng tổ chức khai mạc Hội chợ Quốc tế Thương mại, Du lịch và Đầu tư Hành lang kinh tế Đông Tây – Đà Nẵng 2023.
Công Ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất/tràn dầu năm 2023

Công Ty Cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn tổ chức Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất/tràn dầu năm 2023

08:37 01/08/2023

Thực hiện Quyết định số 9152/QĐ-BCT ngày 21/7/2023 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và Quyết định 1303/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu; ngày 27/7/2023, Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR) tổ chức diễn tập phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất/tràn dầu năm 2023, tại khu vực Cảng xuất sản phẩm – NMLD Dung Quất, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn.