Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Báo cáo Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

Báo cáo Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021

09:18 12/06/2021

Báo cáo Cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2021
Quyết định kiểm tra và thành lập Tổ Kiểm tra CCHC năm 2021

Quyết định kiểm tra và thành lập Tổ Kiểm tra CCHC năm 2021

09:17 04/04/2021

Quyết định kiểm tra và thành lập Tổ Kiểm tra CCHC năm 2021
Báo cáo CCHC quý I năm 2021

Báo cáo CCHC quý I năm 2021

09:14 11/03/2021

Báo cáo CCHC quý I năm 2021
Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 của Sở Công Thương

Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 của Sở Công Thương

09:12 06/02/2021

Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 của Sở Công Thương
Báo cáo tổng kết Nghị quyết 05 về CCHC, nhất là CCTTHC giai đoạn 2016 - 2020

Báo cáo tổng kết Nghị quyết 05 về CCHC, nhất là CCTTHC giai đoạn 2016 - 2020

09:09 22/01/2021

Báo cáo tổng kết Nghị quyết 05 về CCHC, nhất là CCTTHC giai đoạn 2016 - 2020
Báo cáo công tác Cải cách hành chính năm 2020

Báo cáo công tác Cải cách hành chính năm 2020

09:00 15/11/2020

Báo cáo công tác Cải cách hành chính năm 2020
Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021

Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021

08:57 12/11/2020

KẾ HOẠCH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2021
Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

13:35 02/06/2020

Ngày 08/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nghị định quy định cụ thể về quy trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính điện tử; giá trị pháp lý của thủ tục hành chính điện tử; những hành vi không được làm của cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện giải quyết thủ tục hành chính điện tử.