Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

UBND tỉnh cho ý kiến về đề xuất đầu tư tại lô B1, B2 thuộc dự án Mở rộng CCN La Hà, huyện Tư Nghĩa

21/08/2023 14:15    194

Chiều ngày 16-8-2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền chủ trì họp để nghe báo cáo và đề xuất đầu tư tại các lô B1, B2 thuộc dự án Mở rộng CCN La Hà, huyện Tư Nghĩa

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ; đại diện UBND huyện Tư Nghĩa, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện và nhà đầu tư có nhu cầu đăng ký đầu tư vào lô B1, B2 thuộc dự án Mở rộng CCN La Hà, huyện Tư Nghĩa.

Theo báo cáo của UBND huyện Tư Nghĩa tại Công văn số 2016/UBND ngày 07/7/2023, tại khu 02 (phần mở rộng) gồm 06 lô, trong đó có 04 lô đã được cấp chủ trương đầu tư, còn lại 02 lô B1, B2 chưa cấp chủ trương đầu tư. Tại vị trí các lô B1, B2 là đất nông nghiệp thường xuyên ngập úng gây khó khăn cho việc canh tác sản xuất. Vị trí này thường xuyên bỏ hoang, không được canh tác nên các hộ dân tại đây đồng ý thu hồi để thực hiện dự án Mở rộng Cụm công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa.

 

Theo đó, UBND huyện Tư Nghĩa đề nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép UBND huyện Tư Nghĩa tiếp tục thu hút đầu tư vào lô B1, B2 thuộc dự án Mở rộng Cụm công nghiệp La Hà, huyện Tư Nghĩa. Trong đó, để hạn chế việc ngập úng, đảm bảo về môi trường và tránh lãng phí tài nguyên tại vị trí các lô B1, B2, chỉ tập trung thu hút các ngành nghề sản xuất công nghiệp ít gây ô nhiễm, không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, cộng đồng dân cư khu vực lân cận; đảm bảo phù hợp với Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày 22/02/2018 của UBND tỉnh. Đồng thời, trong báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, UBND huyện Tư Nghĩa đã tính toán dự phòng các yếu tố có ảnh hưởng đến dự án như: hệ thống xử lý nước thải, hệ thống phòng cháy chữa cháy,… 

Sau khi có nhà đầu tư đề xuất đầu tư vào các lô B1, B2, UBND huyện Tư Nghĩa sẽ yêu cầu các nhà thầu cam kết phạm vi hoạt động theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt và sẽ chỉ đạo các cơ quan có liên quan của huyện thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động của Nhà đầu tư tại vị trí các lô B1, B2 nhằm đảm bảo không ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, cộng đồng dân cư khu vực lân cận.

Qua báo cáo đề xuất của UBND huyện Tư Nghĩa, ý kiến tham gia của các Sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phước Hiền nhấn mạnh, quan điểm của tỉnh là luôn đồng hành, ủng hộ, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Về chủ trương, UBND tỉnh ủng hộ đề xuất thu hút đầu tư tại các lô B1, B2 thuộc Cụm công nghiệp Là Hà để lấp đầy cụm công nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như đề xuất của UBND huyện Tư Nghĩa.

Đồng thời, giao UBND huyện Tư Nghĩa làm việc cụ thể với nhà đầu tư chủ động lập báo cáo dự án đầu tư, trong đó lưu ý dự án phải đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, báo cáo các sở, ngành chức năng thẩm định để trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Trên tinh thần đó, yêu cầu các sở, ngành có liên quan và UBND huyện Tư Nghĩa tích cực hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiên thuận lợi để nhà đầu tư hoàn thiện các nội dung công việc theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa khẩn trương hoàn thiện Hồ sơ đánh giá tác động môi trường của dự án Cụm công nghiệp La Hà theo thông báo số 285/TB-UBND ngày 14/6/2023 của UBND tỉnh, trong đó có tích hợp đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư dự kiến tại lô B1, B2 nêu trên.

Hữu Phúc