Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Hội nghị triển khai các quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp năm 2023

15/09/2023 08:51    271

Sáng ngày 13/9/2023, Sở Công Thương Quảng Ngãi đã tổ chức Hội nghị triển khai các quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp năm 2023 cho cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị có sự tham gia của hơn 110 đại diện của các cơ quan quản lý nhà nước và các đầu mối làm việc tại địa phương của 11 doanh nghiệp đang đăng ký hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị nhằm trang bị kiến thức, quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, tập trung vào 04 nội dung chính bao gồm: Giới thiệu tổng quan về tình hình kinh doanh theo phương thức đa cấp; giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp; triển khai Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp và Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/6/2023) và thảo luận các vấn đề liên quan.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Theo đó, Nghị định số 18/2023/NĐ-CP ngày 28/4/2023 quy định chặt chẽ hơn, gắn trách nhiệm cụ thể của doanh nghiệp kinh doanh đa cấp trong quá trình phát triển kinh doanh, đồng thời nêu ra các quy định nhằm thúc đẩy hoạt động bán lẻ hàng hóa ra thị trường, quy định hạn chế việc quảng cáo thực phẩm thông qua sử dụng hình ảnh bác sĩ, y tá, nhân viên y tế hay người bệnh, quy định về yêu cầu đối với đầu mối của doanh nghiệp tại địa phương, các quy định mới về thông báo hội nghị, hội thảo, đào tạo…

Tại hội nghị, đại diện Sở Công Thương Quảng Ngãi cũng đã thông tin về tình hình quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua và cho biết Sở Công Thương thường xuyên phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn để phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động bán hàng đa cấp và hoạt động tổ chức hội thảo, tập huấn trên địa bàn tỉnh.

Phú Nguyễn