Truy cập nội dung luôn
SỞ CÔNG THƯƠNG

TỈNH QUẢNG NGÃI

Nâng cao năng lực cạnh tranh cho sản phẩm công nghiệp nông thôn

15/08/2023 16:31    239

Nhằm phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và xây dựng nông thôn mới, thời gian qua Sở Công Thương Quảng Ngãi đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ về khuyến công và xúc tiến thương mại để nâng cao năng lực cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn.

Đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 79 sản phẩm đạt sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, 36 sản phẩm đạt cấp khu vực và 11 sản phẩm đạt cấp quốc gia. Hầu hết các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh là những sản phẩm có thế mạnh, mang nét đặc trưng của địa phương, có giá trị sử dụng cao và tiềm năng để phát triển sản xuất, mở rộng thị trường tiêu thụ, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước, góp phần đáng kể trong việc xây dựng nên những sản phẩm công nghiệp nông thôn mang thương hiệu Việt.Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được trưng bày tại Hội nghị  kết nối giao thương

Sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được trưng bày tại Hội nghị kết nối giao thương

Cùng với đó, Sở Công Thương Quảng Ngãi đã hỗ trợ tổng cộng 11 đề án cho 09 cơ sở với tổng kinh phí hỗ trợ là 2.397 triệu đồng với những nội dung hỗ trợ như: ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất; đánh giá sản xuất sạch hơn trong sản xuất; thuê tư vấn thiết kế mẫu mã, bao bì đóng gói sản phẩm; xây dựng mô hình trình diễn kỹ thuật sản xuất...

Để quảng bá thương hiệu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, kết nối giao thương, tìm kiếm đối tác, nhà phân phối hợp tác liên kết phát triển sản phẩm, Sở Công Thương Quảng Ngãi đã hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia các hội chợ, triển lãm về công nghiệp - thương mại diễn ra ở các tỉnh, thành trên cả nước với kinh phí 2.160 triệu đồng,  hỗ trợ tổ chức 01 hội chợ triển lãm sản phẩm công nghiệp nông thôn với kinh phí 1.200 triệu đồng. Đồng thời hỗ trợ các cơ sở tham gia các sàn thương mại điện tử, xây dựng trang thông tin điện tử (website) để quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn là một trong những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước và được coi là nhiệm vụ mang tính chiến lược nhằm tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì vậy cần tăng cường đẩy mạnh hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn, nâng cao khả năng thương mại hóa sản phẩm góp phần vào việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và góp phần phát triển kinh tế - xã hội./.

Thủy Tiên